Kotitalouspedagogiopiskelijat ry eli Kopeda on ainejärjestö kotitalousopettajan opintosuunnalla Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville. Kopeda on perustettu 25.1.1951 valvomaan jäsentensä etuja.

Edunvalvonnan lisäksi Kopeda järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten sitsejä ja excursioita, ympäri vuoden.

Yhdistys tekee yhteistyötä koulutuksen henkilökunnan, kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö Condus ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Näiden lisäksi Kopeda tekee yhteistyötä muun muassa Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen, HYYn, SOOLin (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton) ja Kotitalousopettajien liiton kanssa.

Kopeda tunnetaan intohimoisena akateemisten perinteiden ylläpitäjänä ja takuuvarmana hyvien juhlien järjestäjänä. Tapahtumiimme, kuten joka tammikuisiin vuosijuhliin, kutsutaan edustajia myös yhteistyöjärjestöistämme.

Kopeda kehittää jäsenistönsä ammattitaitoa niin tarjoamalla mahdollisuuden osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen, järjestämällä erilaisia ammattitaitoa lisääviä kursseja ja koulutuksia sekä tarjoamalla monipuolisia jäsenetuja.

Toimintaa ohjaavat dokumentit

Kopedan toimintaa ohjaa Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n säännöt, jotka on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.10.2016. Lisäksi joka vuosi laaditaan toimintasuunnitelma, joka kertoo, mitä järjestössä tehdään kyseisenä toimintavuotena, sekä talousarvio, jonka antamassa kehyksessä toimintaa toteutetaan. Toimintasuunnitelma viestii yhdistyksen tavoitteista jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä velvoittaa hallitusta toimimaan siinä listattujen asioiden mukaisesti.

Ympäristöohjelma

Kopedan ympäristöohjelma toimii järjestön toimintaa ohjaavana dokumenttina, joka määrittelee miksi ja millä tavoin haluamme edistää toimintamme ympäristönäkökulmia. Sen tarkoituksena on myös sitouttaa ja kannustaa järjestön jäseniä ja sidosryhmiä toimimaan ympäristöystävällisemmin.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kopedan yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu auttamaan Kopedaa aidosti huomioimaan yhdenvertaisuusasiat, sekä estämään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita Kopedan hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan niin, että sen kaikkia jäseniä sekä muita toimintaan osallistuvia kohdellaan yhdenvertaisesti.