Kopedan vastuualueet

Haluatko oppia työelämän taitoja ja tutustua uusiin huikeisiin tyyppeihin yli vuosikurssirajojen? Oletko innostunut kehittämään Kopedaa ja haluat kokea unohtumattoman vuoden järjestötoiminnan parissa?

Nyt on sun mahdollisuus, nimittäin on tullut aika valita uusi hallitus ja uudet toimihenkilöt Kopedalle!

Kopedaan valitaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin lisäksi 5-7 hallituksen jäsentä ja toimihenkilöitä, joista 0-3 henkilöä toimii hallituksen varajäseninä.

Hallituksen jäsen ja toimihenkilö eivät eroa hallituksen käytännön toiminnassa juurikaan. Hallituksen jäsenet ovat viime kädessä vastuussa kaikesta yhdistyksen toiminnasta, heillä on äänestysoikeus hallituksen kokouksissa ja lisäksi hallituksen jäsenillä on velvollisuus olla kokouksissa paikalla, toimihenkilöiltä se on toivottavaa ja suotavaa. Lisäksi kaikki hallituslaiset ja toimihenkilöt osallistuvat hallituksen yhteiseen toimintaan: tapahtumien järjestämiseen ja keikkojen tekemiseen.

Kopedassa aktiivina toimiminen antaa sinulle paljon: uusia ystäviä, mielenkiintoisia haasteita, taitoja työelämään ja asioita, joita et opi muualla. Hallitus on tiivis porukka, jonka kanssa teet läheisesti työtä vuoden 2020. Älä siis enää mieti vaan lue alta mitä kaikkea Kopedassa voi tehdä ja tee opiskelijaelämäsi paras päätös lähtemällä mukaan toimintaan!


PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja on tärkeä toimi järjestössä, sillä hänellä on kokonaiskuva järjestön toiminnasta. Puheenjohtajalla ei kuitenkaan ole yhtään enempää valtaa kuin muillakaan hallituksen jäsenillä, puheenjohtaja vaan johtaa puhetta kokouksissa ja organisoi toimintaa.

Puheenjohtaja myös toimii järjestön kasvoina ja ylläpitää suhteita koulutuksen henkilökuntaan, yhteistyöjärjestöihin kuin muihinkin tahoihin. Puheenjohtaja huolehtii yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen noudattamisesta toiminnassa ja siitä, että hallitus toimii tekemiensä päätösten ja toimintasuunnitelmien mukaan. Mahtavaa pestissä on päästä johtamaan huikeaa kopedalaisten joukkoa ja pitämään huolta siitä, että työskentely on sujuvaa ja hallituslaiset ovat hyvinvoivia tehdessään töitä meidän kaikkien edunvalvonnan sekä paremman opiskelijaelämän puolesta. Puheenjohtajille järjestetään muutamia koulutuksia ja muutenkin varsinkin hallinnollisiin asioihin perehdytetään. Hyväksi puheenjohtajaksi vaatii kasvamista ja kokeilemista, ei siis tarvitse osata kaikkea ennen puheenjohtajaksi ryhtymistä.


VARAPUHEENJOHTAJA
Varapuheenjohtajana toimit varsinaisen puheenjohtajan oikeana kätenä ja autat kaikessa tarvittavassa, esimerkiksi juoksevissa asioissa ja asioiden järjestelyssä sekä edustat järjestöä puheenjohtajan ohella. Varapuheenjohtajan tulee perehtyä yhdistyksen asioihin, jolloin hän voi tarvittaessa puheenjohtaa kokouksia tai johtaa yhdistyksen toimintaa. Varapuheenjohtaja on aina osa hallitusta, joten kokouksissa läsnäoleminen on oleellista. Olet muutenkin aktiivisesti osana hallitusta ja sen toimintaa, osallistut esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Varapuheenjohtajana saat hyvän kokonaiskuvan Kopedan toiminnasta ja pysyt jatkuvasti kärryillä siitä, mitä järjestössä tapahtuu.


SIHTEERI
Sihteerinä pääset suoraan Kopedan ytimeen ja vastaat tärkeistä toimintaa ylläpitävistä asioista. Sihteerin vastuulla on hoitaa kokousten pöytäkirjat, kirjata Kopedalle tuleva paperinen ja sähköinen posti esityslistaan, sekä huolehtia järjestön pilvipalvelusta. Sihteerin on tärkeää olla aktiivisesti paikalla kokouksissa, sillä pöytäkirjojen kirjoitus tapahtuu pääasiassa siellä. Niinpä pestin kuormittavuus vapaa-ajalla on pienempää kuin muissa viroissa. Lisäksi sihteerin vastuulla on huolehtia jäsenrekisteristä, eli ilmoittaa uusien jäsenten sähköpostit viestintävastaavalle, etsiä jäsenten tietoja tarvittaessa ja välittää niitä hallituksen jäsenille, sekä varmistaa seniori- ja vanhojen jäsenten jäsenyys. Vuoden lopussa sihteerin kuuluu hoitaa pöytäkirjojen tarkastaminen ja allekirjoituksista huolehtiminen.


TALOUDENHOITAJA
Ovatko numerot sinun juttusi? Kiinnostaako sinua oppia kirjanpitoa ja talouden hallintaa hauskalla tavalla? Hae Kopedan taloudenhoitajaksi! Taloudenhoitajan tehtävässä pääset suunnittelemaan Kopedan budjettia ja seuraamaan sen toteutumista. Tehtävä on vastuullinen, antoisa ja opettavainen. Opit tärkeitä taitoja (kirjanpito, Excelin käyttö, yms.), joista on valtava hyöty missä tahansa työssä tulevaisuudessa.

Tässä virassa, kuten missään muussakaan, et joudu työskentelemään täysin yksin, vaan apunasi ja tukenasi on koko hallitus. Taloudenhoitajalta odotetaan täsmällisyyttä ja huolellisuutta, mutta mitään erityisiä taitoja tämä virka ei vaadi. Taloudenhoitajan tärkeimpiä tehtäviä ovat rahaliikenteestä huolehtiminen, hallituksen pitäminen ajan tasalla taloustilanteesta, kirjanpito kuukausittain ja tilinpäätöksen tekeminen vuoden lopuksi.


TAPAHTUMATIIMI
Tapahtumatiimissä pääset suunnittelemaan ja järjestämään Kopedan huikeita tapahtumia. Tapahtumien järjestäminen kehittää organisointitaitojasi, antaa hyvät mahdollisuudet tutustua uusiin ihmisiin ja vaikuttaa opiskelijaelämääsi sekä mahdollistaa upean vuoden hallitustoiminnan parissa! Tiimi voi järjestää bileitä, sitsejä, excursioita, työelämän tapahtumia, elämyksiä, myyjäisiä tai vaikka illanistujaisia, mitä ideoita ikinä tuleekaan.

Tiimin sisällä on selkeä työnjako, jossa järjestäydytään esimerkiksi hyvinvointi-, sitsi-, tila- ja excursiovastaaviksi. Lisäksi muun hallituksen informointi on ensiarvoisen tärkeää, sillä koko hallitus ja muut Kopeda-aktiivit auttavat käytännön järjestelyissä ja ideoinnissa. Yksittäisten tapahtumienkin järjestämisessä työnjako kannattaa tehdä selkeäksi, jotta kaikki tekevät hommia tapahtumien onnistumiseksi, eikä hommat kasaudu liikaa muutamien ihmisten harteille. Porukalla on kiva järkkäillä tapahtumia!


VIESTINTÄTIIMI
Koetko somen olevan oma pelikenttäsi ja tunnetko omaavasi hyvän visuaalisen silmän? Viestintävastaavana pääset toteuttamaan luovaa puoltasi sommittelemalla tapahtumien mainoksia ja tekemään Kopedaa näkyväksi eri paikoissa ja medioissa. Viestintävastaavien tulee tehdä tiiviisti yhteistyötä muiden hallituslaisten kanssa, etenkin tapahtumatiimin. Viestintävastaavat tekevät kokouskoosteita, kuukausitiedotteita, välittävät Kopedalle tulevat sähköpostit oikeille ryhmille sekä päivittävät tarvittaessa nettisivuja. Viestintävastaavat jakavat työn haluamallaan tavalla, esimerkiksi somevastaavaksi ja sisäisen viestinnän vastaavaksi.


EDUNVALVONTATIIMI
Haluatko vaikuttaa suoraan omiin opintoihisi ja niiden sujumiseen yliopistolla? Tahdotko oppia lisää vaikuttamisesta ja pitää huolta siitä, että kotitaloustieteen opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa? Hae opintovastaavaksi Kopedan edunvalvontatiimiin!

Edunvalvontavastaavan paikka on juuri sinulle, joka et pelkää osallistua kokouksiin ja avata suutasi niissä. Edunvalvontatiimi tekee juuri sitä Kopedan perustehtävää eli edunvalvontaa, jonka vuoksi ainejärjestö on perustettukin. Tässä tiimissä tekemäsi työ vaikuttaa myös muiden kanssaopiskelijoidesi arkeen ja voit päästä suunnittelemaan sitä mitä tulevaisuuden kotitalousopettaja osaa ja taitaa.

Olemalla osa edunvalvontatiimiä sinulla on upea mahdollisuus jo opiskeluaikana verkostoitua kotitaloustieteen alalla sekä ainerajojen yli ainutlaatuisella tavalla. Edunvalvonnassa on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja jakaa hyviä käytänteitä muiden järjestöjen kesken. Tämä on siis aitiopaikka kohdata muita koulutuspolitiikasta syttyviä opiskelijoita, niin tiedekunnan kuin koko HYYn piirissäkin. Eduvalvontatiimin osana pääset kokoustamaan kuukausittain ihanien opettajiemme kanssa, osallistumaan koko Penkereen edunvalvojien tapaamisiin, ja huolehtia siitä, että opiskelijoilla on kaikki hyvin. Halutessasi pääset kurkkaamaan kotitalousalan tärkeimpien toimijoiden verkostoihin Kopedan erilaisten opiskelijaedustusten kautta alan eri organisaatioissa. Yksin et tähän työhön joudu vaan sinulla on kavereita oman tiimin lisäksi koko Kopedan hallituksessa ja samoista asioista kiinnostuneita myös Kopedan ulkopuolelta. Tämä työ todellakin vie pikkusormen mennessään, ja kohta huomaat ihastuneesi koulutuspolitiikkaan! Tehtävään valitaan 1-2 henkilöä.


KEIKKATIIMI
Haluatko oppia cateringin salat ja kehittyä loistavaksi menujen laatijaksi? Pidätkö organisoinnista ja lankojen käsissä pitämisestä? Onko sähköpostin käyttäminen sinulle mieluista ja haluat päästä luomaan suoria työelämän kontakteja jo opiskelujen aikana? Jos vastasit edeltäviin kysymyksiin kyllä, keikkavastaavan tehtävä saattaa olla sinun juttusi!

Keikkavastaavana olet osana keikkavastaavien tiimiä, jonka päävastuualueena on Kopedalle saapuneiden keikkapyyntöjen hoitaminen: pyyntöihin vastaaminen, keikkojen organisointi ja tiedottaminen keikoista Kopedan hallitukselle ja jäsenistölle. Keikkatoiminta on yksi tärkeimmistä Kopedan varainhankintakeinoista. Keikkavastaavana saat hyvää työkokemusta ja tutustut uusiin mahtaviin tyyppeihin sekä mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Keikkatiimiin valitaan kaksi keikkavastaavaa, joista ainakin yksi on hallituksen varsinainen jäsen.


FUKSIVASTAAVA
Haluatko olla mukana kehittämässä Kopedan fuksitoimintaa? Fuksivastaavan tehtävänä on vastata Kopedaan syksyllä saapuvien fuksien hyvinvoinnista ja aktiviteeteista yhdessä tuutorien kanssa, ja tarvittaessa toimia Kopedan hallituksen ja tuutoreiden välisenä linkkinä. Tapahtumien ei tarvitse olla valtavia spektaakkeleita, ja kaikkeen saat apua! Fuksivastaava on uusi pesti, ja sinulla onkin ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää siitä juuri oman näköiseksesi! Fuksivastaavana toimit yhteistyössä myös muiden järjestöjen kanssa, esimerkiksi yhteisten fuksitapahtumien merkeissä.

Fuksivastaavana huolehdit myös uusien fuksien integroitumista kopedalaisten yhteisöön. Organisoit fuksien haalarien hankintaa hankkimalla keväällä sponsoreita, järjestämällä orientaatioviikolla haalarien sovituksen ja hoitamalla haalarien tilauksen ja järjestämällä haalarinkastajaiset yhdessä muun hallituksen kanssa.Tehtävänä on myös huolehtia fuksien hyvinvoinnista järjestämällä erilaisia aktiviteetteja yhdessä tuutorien ja muiden järjestöjen kanssa.


YMPÄRISTÖVASTAAVA
Haluatko kehittää Kopedan ympäristötoimintaa? Hae ympäristövastaavaksi Kopedaan! Kopedan ympäristövastaavan tehtävänä on huolehtia siitä, että Kopeda noudattaa toiminnassaan omaa ympäristöohjelmaansa. Lisäksi ympäristövastaavana voit vaikuttaa yhteisten tilojemme ympäristöystävällisyyteen sekä järjestää ympäristöasioihin liittyviä tapahtumia. Ympäristövastaavana pääset kehittämään Kopedan ympäristötoimintaa entistä paremmaksi.


YHDENVERTAISUUSVASTAAVA
Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii tasa-arvon tapahtumisesta Kopedassa, sekä osallistuu Penkereen yhdenvertaisuustoimijat tapaamisiin. Yhdenvertaisuusvastaavana pääset myös mukaan HYY:n yhdenvertaisuustoimijoiden tapaamisiin, joissa pääset kouluttamaan itseäsi vielä yhdenvertaisemmaksi toimijaksi. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on varmistaa, että kaikilla on hyvä olla Kopedassa ja sen tapahtumissa ja kehittää Kopedan toimintaa tasa-arvoisemmaksi. Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että Kopedan tapahtumissa noudatetaan Conduksen turvallisemman tilan periaatteita ja että  tapahtumissa on nimettynä turvallisuushenkilöt. Tehtävään valitaan yksi henkilö.


SOOL-VASTAAVA
Kiinnostaako opettajuus, ehkä tulevaisuudessa ammattiliittotoiminta, haluatko verkostoitua muiden opettajien kanssa, tai vaan välittää muille opiskelijoille tietoa kiinnostavista koulutustilaisuuksista? Mikä tahansa edellisistä on validi syy Suomen opettajaksi opiskelevien liiton yhdyshenkilöksi, eli Kopedan SOOL-vastaavaksi lähtemiseen. SOOL-vastaavana pääset tutustumaan muihin opeopiskelijoihin ympäri Suomea osallistumalla esimerkiksi legendaaristen Talvipäivien järjestelyihin ja jokakeväiseen liittokokoukseen. Osana SOOL-vastaavan vastuita on myös välittää kaikille Kopedan jäsenille tietoa SOOLin monipuolisesta toiminnasta ja tapahtumista. Tehtävään valitaan yksi henkilö, joka toimii yhteistyössä Kopedan edunvalvontatiimin kanssa.


KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA
Kansainvälisyysvastaava toimii yhteistyössä muiden kv-vastaavien kanssa Conduksen International Committeen kanssa. Kv-vastaava ottaa selvää ja ohjaa oikeille tiedonlähteille vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kv-vastaava toimii Kotitalousopettajien liiton globaalivastuun toimikunnan opiskelijajäsenenä ja halutessaan FIN IFHE:n opiskelijajäsenenä. Kv-vastaavana toimiminen avaa mahdollisuuksia maailmalle ja pääset tutustumaan kymmeniin uusiin toinen toistaan mahtavampiin ihmisiin! Tehtävään valitaan yksi henkilö.


TYÖELÄMÄVASTAAVA
Kiinnostaako sinua erilaiset uramahdollisuudet valmistumisen jälkeen? Haluatko luoda uusia kontakteja ja verkostoitua työelämään? Työelämävastaavana pääset kehittämään Kopedan työelämätoimintaa, esimerkiksi järjestämällä uramentorointitapahtuman ja työelämänexcursioita. Työelämävastaavana toimit yhteistyössä alumnien kanssa ja luot mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä yhteisöllisyyteen.


TILAVASTAAVA
Tilavastaava toimii Conduksen tilatoimikunnan jäsenenä huolehtien yhteisen tilamme Gustavus Rexin asioista. Tilatoimikunnassa päätetään mm. tilan hankinnoista, käytöstä ja kaikesta muusta siihen liittyvästä. Kokouksia on muutaman kerran vuodessa. Tilavastaavan virka yhdistetään mihin tahansa muuhun hallitus- tai toimihenkilövirkaan.