Kannanotot

 

Kopedan kannanotto kotitaloustieteen puolesta
Erityisesti Kotitaloustieteen, Käsityötieteen ja Erityispedagogiikan tieteenalat ovat olleet tarkastelun alla käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja kaikkien kolmen koulutuksen tulevaisuusnäkymät ja niiden asema OKL:ssä on epävarma. Kopeda on valmistellut kannanoton koulutuksemme vankan aseman säilyttämisen sekä koulutuksemme ainutlaatuisuuden puolesta! Kannanotto on vapaa levitykseen.

 

Kannanotto didaktikon viran täyttämiseksi
Kopeda teki loppuvuodesta 2015 kannanoton didaktikon viran täyttämiseksi kotitalousopettajan koulutuksessa.

 

Sijaiskannanotto 27.5.2014

Kopeda otti kantaa yhdessä HAO ry:n, Didacta r.f.:n, Tekstiilarit ry:n, MAINE ry:n ja TOKYO ry:n kanssa Helsingin Opetuslautakunnan ehdotukseen sijaisten palkkauskieltoon alle kolmen päivän sijaisuuksiin. Kannanotto julkaistiin muokattuna myös Helsingin Sanomien mielipideosastolla.

 

Tasa-arvokannanotto

Kopeda teki kannanoton edistääkseen tasa-arvon toteutumista koulutuksemme. Kannanottoa edelsi jäsenkysely.