Yhdistys

Kotitalouspedagogiopiskelijat ry eli Kopeda on Helsingin yliopiston kotitalousopettajan- ja kotitaloustieteen koulutuksissa opiskelevien opiskelijoiden ainejärjestö. Kopeda on perustettu 25.1.1951 valvomaan jäsentensä etuja. Edunvalvonnan lisäksi Kopeda järjestää erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten sitsejä ja excursioita, ympäri vuoden. Yhdistys tekee yhteistyötä koulutuksen henkilökunnan, kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö Condus ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Näiden lisäksi Kopeda tekee yhteistyötä muun muassa Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen, HYYn, SOOLin (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton) ja Kotitalousopettajien liiton kanssa. Kopeda tunnetaan intohimoisena akateemisten perinteiden ylläpitäjänä ja takuuvarmana hyvien juhlien järjestäjänä. Tapahtumiimme, kuten joka tammikuisiin vuosijuhliin kutsutaan edustajia myös yhteistyöjärjestöistämme.

Kopeda kehittää jäsenistönsä ammattitaitoa niin tarjoamalla mahdollisuuden osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen, järjestämällä erilaisia ammattitaitoa lisääviä kursseja ja koulutuksia sekä tarjoamalla monipuolisia jäsenetuja.

Toimintasuunnitelmat

Kopedan toimintaa ohjaa toimintasuunnitelmat, jotka kertovat mitä järjestöstässä tehdään kunakin toimintavuonna.  Toimintasuunnitelma viestii yhdistyksen tavoitteista jäsenille ja yhteistyökumppaneille, sekä velvoittaa hallitusta toimimaan siinä listattujen asioiden mukaisesti. Kunkin vuoden toimintasuunnitelma päivitetään sivuille helmi-maaliskuussa järjestetyn yhdistyksen kokouksen jälkeen, jossa toimintasuunnitelma hyväksytään.

Toimintasuunnitelma 2018 |Toimintasuunnitelma 2017 | Toimintasuunnitelma 2016 | Toimintasuunnitelma 2015 | Toimintasuunnitelma 2014


Ympäristöohjelma

Kopedan ympäristöohjelma toimii järjestön toimintaa ohjaavana dokumenttina, joka määrittelee miksi ja millä tavoin haluamme edistää toimintamme ympäristönäkökulmia. Sen tarkoituksena on myös sitouttaa ja kannustaa järjestön jäseniä ja sidosryhmiä toimimaan ympäristöystävällisemmin.

Kopedan ympäristöohjelma


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kopedan yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu auttamaan Kopedaa aidosti huomioimaan yhdenvertaisuusasiat, sekä estämään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita Kopedan hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan niin, että sen kaikkia jäseniä sekä muita toimintaan osallistuvia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma


Kannanotot

Kopeda valmistelee ja julkaisee tarvittaessa kannanottoja joko itsenäisesti, tai yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Kopedan kannanotto kotitaloustieteen puolesta 15.2.2016
Erityisesti kotitaloustieteen, käsityötieteen ja erityispedagogiikan tieteenalat ovat olleet tarkastelun alla Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja kaikkien kolmen koulutuksen tulevaisuusnäkymät ja niiden asema OKL:ssä on epävarma. Kopeda on valmisteli kannanoton koulutuksemme vankan aseman säilyttämisen sekä koulutuksemme ainutlaatuisuuden puolesta.

Kannanotto didaktikon viran täyttämiseksi
Kopeda teki loppuvuodesta 2015 kannanoton didaktikon viran täyttämiseksi kotitalousopettajan koulutuksessa.

Sijaiskannanotto 27.5.2014
Kopeda otti kantaa yhdessä HAO ry:n, Didacta r.f.:n, Tekstiilarit ry:n, MAINE ry:n ja TOKYO ry:n kanssa Helsingin Opetuslautakunnan ehdotukseen sijaisten palkkauskieltoon alle kolmen päivän sijaisuuksiin. Kannanotto julkaistiin muokattuna myös Helsingin Sanomien mielipideosastolla.

Tasa-arvokannanotto 6.10.2014
Kopeda teki kannanoton edistääkseen tasa-arvon toteutumista koulutuksemme. Kannanottoa edelsi jäsenkysely.